Obsah

PLÁNOVANÉ AKCE MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

 ZÁŘÍ

- Pohádka „Kouzelný hrneček“ divadlo Koloběžky                                8.9.2022

- Výstava králíků, holubů a okrasného ptactva                                    16.9.2022

 

 

ŘÍJEN

- dopolední akce pro děti „Zamykání zahrady“

- Sférické kino,výběr pohádek dle aktuální nabídky                         12.10.2022

 

 

LISTOPAD

- dopolední akce pro děti- strašidelný den (halloween)                     1.11.2022

- „Houbařská pohádka“ divadlo Koloběžky                                          4.11.2022

- Vánoční fotografování                                                                           7.11.2022

- Zpívání předškoláků u vánočního stromku                                      27.11.2022

 

PROSINEC

- Pohádka“trampoty čerta Huberta“, divadlo Koloběžky                   2.12.2022

- Mikulášská nadílka                                                                                 5.12.2022

- Vánoční dílničky (všechny třídy)                                                          7.12.2022

- Vystoupení předškoláků v DD a DPS

- Vánoční besídka předškoláků                                                           15.12.2022                                                           

 

LEDEN

- Pohádka „O kohoutkovi a slepičce“, divadlo Koloběžky                  24.1.2023

- Schůzka učitelů ZŠ s rodiči předškoláků

- p. Čemusová, představení „ Já jsem muzikant“                                  9.1.2023

 

ÚNOR

- Masopust -dopolední akce- předškoláci                                13. + 14. 2. 2023

- Schůzka rodičů předškoláků s uč. ze ZŠ                                          16. 2. 2023

- Dopolední akce – Karneval ve školce                                      13. - 16. 2. 2023

- Jarní rázdniny                                                                               20. - 24. 2. 2023

 

BŘEZEN

- Pohádka“Ježibaba Kolobajzna slaví velikonoce“ divadlo Koloběžky 8.3.2023

- Návštěva městské knihovny

- Velikonoční dílničky                                                                             29. 3. 2023

- Návštěva předškoláků v ZŠ

- p. Čemusová, představení „ Karneval zvířat“                                   30. 3. 2023

 

DUBEN

- Dopolední akce „Odemykání zahrady“

- Den Země                                                                                                 21.4.2023

- Pohádka „Na návštěvě v Broučkově“, divadlo Koloběžky               27.4.2023

- Dopolední akce „ Slet čarodějnic“                                                        28.4.2021

 

KVĚTEN

- Oslava Svátku matek

- p. Čemusová, představení „ O ptačím sněmu“                                  11.5.2023

- Vystoupení předškolních dětí v DD a DPS

- Návštěva hasičů

- Návštěva policie

- Fotografování tříd a tablo předškoláků                                             17. 5. 2023

- Výlety jednotlivých tříd

 

ČERVEN

- Oslava Dne dětí                                                                                        1. 6. 2023

- „Mokrá pohádka“ divadlo Koloběžky                                                   5. 6. 2023

- Barevný týden                                                                                   5. - 9. 6. 2023

- Výlety jednotlivých tříd

- Putování pohádkovým lesem – připravené ZŠ

- Rozloučení s předškoláků

 

Akce budeme podle aktuální nabídky a potřeby doplňovat.

O všech akcích budete vždy informováni na našich webových stránkách i na nástěnkách v prostorách MŠ. Děkujeme