Obsah

AKTUALITY, OZNÁMENÍ

 

Vážení rodiče,

v době od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude mateřská škola uzavřena, provoz opět začíná v pondělí 3. 1. 2022 od 6,30 hod.

 

 "Ať Vám Vánoce přinesou spoustu štěstí, radosti a krásných chvil,

           a nový rok ať je plný pohody, zdraví a spokojenosti."

 

Kolektiv MŠ Český Dub

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

dnes jsem obdržela informaci od SčVK o odstávce vody od neděle 31.10. 2021 22:00 hod. do pondělí 1.11. 2021 do cca 10:00 hod., která se týká i naší mateřské školy. Z organizačních důvodů školy a především z důvodu nefungování plynového kotle (závislý na přívodu vody) a dodržování zvýšených hygienických podmínek (Covid-19)  Vás prosím o nahlášení (sms) přítomnosti Vašeho dítěte (pondělí 1.11.2021) na tel. č.: 722 914 050 a to nejpozději do pátku 29.10.2021 do 12:00 hod.

Divadlo Koloběžky bude přeloženo na jiný den.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

 

Bc. Marcela Sládková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Začíná nový školní rok

Vážení rodiče, milé děti,

ve středu 1. září začíná nový školní rok a my se opět všichni setkáme. Již se na vás všechny těšíme!

Podle "Manuálu" MŠMT ze 17.8.2021 se děti v mateřské škole nebudou testovat a nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti do MŠ doprovází jen jedna osoba s ochranou nosu a úst podle současného nařízení. Při vstupu do mateřské školy použijte vždy dezinfekci na ruce. Přijaté budou pouze zdravé děti bez příznaků infekčního onemocnění.

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.  Kolektiv MŠ Český Dub

 

 

 

Návrat ze zahraničí

Děti, které pobývaly na dovolené v zahraničí a bezprostředně nastupují do mateřské školy, se musí prokázat negativním testem na přítomnost viru SARS-COV-2 a to na některém z odběrových míst. Toto potvrzení předloží před nástupem do MŠ.

Výjimku tvoří prodělání COVIDU do 180 dní a očkování.

Pokud se děti vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, jsou povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7, resp. 10 dnů od vstupu do ČR. 

I kdyby se podrobily testu a výsledek byl negativní, není možné takto prolomit povinnost izolace.

Více zde 

Děkujeme všem za respektování daných pravidel.

Marcela Sládková, ředitelka

 
 
Informační schůzka pro rodiče nových dětí

Vážení rodiče našich nově přijatých dětí,

srdečně Vás zvu na informační schůzku ve čtvrtek 26. srpna v 15 hodin v MŠ. Dozvíte se vše, co je potřeba vědět o chodu školky, jejím denním režimu, adaptačním období...Podmínkou účasti je ochrana dýchacích cest dle platného nařízení. Můžete s sebou přivést i své děti, kterým se bude věnovat pani učitelka.

Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, napište, prosím, na email: sladkova@mscdub.cz, všechny důležité informace Vám sdělíme jiným způsobem.

Těšíme se na setkání

Marcela Sládková, ředitelka

 
Informace pro rodiče přijatých dětí

Vážení rodiče přijatých dětí, žádáme Vás, přijďte si do MŠ vyzvednout Evidenční list (EL), který je další podmínkou k přijetí dítěte. Vyplněný a podepsaný EL odevzdáte zpět do MŠ nejdéle do 30. června 2021. Informativní schůzka proběhne poslední týden v srpnu. O termínu budete včas informováni - více zde.

ZÁPIS 2021 - 2022

 

Upozornění na zvýšená bezpečnostní opatření v mateřské škole

Vážení rodiče,

dle informací Policie ČR a z médií  ze dne 20.5.2021 se opět zvyšují bezpečnostní opatření v mateřské škole. Žádáme rodiče  v pátek 21. 5. 2021 o obezřetnost při vstupu do budovy. Městská policie bude monitorovat okolí naší MŠ.

Děkujeme za součinnost. Bc. Marcela Sládková, ředitelka

 

Hygienická opatření v naší mateřské škole platná do odvolání

  • Zaměstnanci MŠ povinné respirátory  (standardy dle MO MZd).

  • Zákonní zástupci dětí povinný respirátor nebo obdobný prostředek  (např. FFP2, KN 95), zdravotnická  obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření  kapének (zdroj MZd).

  • Děti nemají povinnost nosit v MŠ a na školní zahradě roušky ani respirátory, ale při příchodu do MŠ mají děti nasazenou roušku, kterou si sundají v šatně, uloží do igelitového sáčku.

  • Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti, které nevykazují příznaky žádného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy). Předem děkujeme za pochopení, že Vám budeme případně volat během dne , abyste si  dítě vyzvedli. Předejdeme tím uzavření školky.