Obsah

AKTUALITY, OZNÁMENÍ

Informace pro rodiče přijatých dětí

Vážení rodiče přijatých dětí, žádáme Vás, přijďte si do MŠ vyzvednout Evidenční list (EL), který je další podmínkou k přijetí dítěte. Vyplněný a podepsaný EL odevzdáte zpět do MŠ nejdéle do 30. června 2021. Informativní schůzka proběhne poslední týden v srpnu. O termínu budete včas informováni - více zde.

ZÁPIS 2021 - 2022

 

Upozornění na zvýšená bezpečnostní opatření v mateřské škole

Vážení rodiče,

dle informací Policie ČR a z médií  ze dne 20.5.2021 se opět zvyšují bezpečnostní opatření v mateřské škole. Žádáme rodiče  v pátek 21. 5. 2021 o obezřetnost při vstupu do budovy. Městská policie bude monitorovat okolí naší MŠ.

Děkujeme za součinnost. Bc. Marcela Sládková, ředitelka

 

Hygienická opatření v naší mateřské škole platná do odvolání

  • Zaměstnanci MŠ povinné respirátory  (standardy dle MO MZd).

  • Zákonní zástupci dětí povinný respirátor nebo obdobný prostředek  (např. FFP2, KN 95), zdravotnická  obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření  kapének (zdroj MZd).

  • Děti nemají povinnost nosit v MŠ a na školní zahradě roušky ani respirátory, ale při příchodu do MŠ mají děti nasazenou roušku, kterou si sundají v šatně, uloží do igelitového sáčku.

  • Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti, které nevykazují příznaky žádného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy). Předem děkujeme za pochopení, že Vám budeme případně volat během dne , abyste si  dítě vyzvedli. Předejdeme tím uzavření školky.