Menu
MŠ Český Dub
Český Dub

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne 7. května 2024.  Nezapomeňte si v aktualitách  rezervovat čas. Těšíme se na vás!

Historie školy

Budova mateřské školy v Českém Dubě se nachází v malebném Podještědí v historické části města. Požár v roce 1858 zničil nejen zámek, ale i další objekty v jeho okolí. Mezi nimi také budovu lesní správy, která vybíhala z hradby na jihozápadním nároží v podobě bašty. Když zbytky bývalého zámku získala do svého vlastnictví firma Schmidt, byl postaven v roce 1909 vedle jižní zámecké brány podle projektu architekta J. Schmeissnera nový kojenecký ústav a dívčí rodinná škola, určené pouze pro německé děti (současná mateřská škola). 

Hned zpočátku měl tento objekt jiné využití, než ke kterému byl postaven. Na počátku první světové války sloužil jako domov pro raněné a válečné rekonvalescenty, po vzniku Československé republiky byl zde zřízen domov pro německé děti a sirotky i z jiných okresů. O tyto děti pečovaly řádové sestry. Po osvobození v roce 1945 byl v budově zřízen Krajský dětský domov a v něm umístěny děti ze Slovenska, pro které zde byla v roce 1957 otevřena i samostatná škola. Od roku 1958 užívá tento objekt mateřská škola.

Ze strany nádvoří je budova mateřské školy dvoupodlažní, na opačné, jižní straně vystupuje celý suterén a je přístupný z rozlehlé terasy. I přes mnohé stavební úpravy si budova zachovala hlavní znaky své původní secesní architektury. Je to zejména tvar a dělení oken. Domovní průčelí zdobí kamenný reliéf, znázorňující beránka s dětmi. Jihovýchodní nároží budovy je zaobleno a navazuje na sousední vstupní bránu. Z něho v patře vystupuje čtyřboký arkýř. Mezeru mezi domy č. p. 4-IV a sousedním 6-IV uzavírá pouze nízká zídka s brankou s půlkruhovým nadpražím.

I když budova č. p. 4-IV značně narušila vzhled původní zástavby, vznikla zde nová městská dominanta, která alespoň poněkud nahradila zničený zámek a přispěla k architektonické zajímavosti z jižního pohledu na město.

 

Mateřská škola

Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat