Obsah

Informace po zápisu pro školní rok 2019/2020

  1. Možnost zákonného zástupce vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí - § 36, odst. 3 správního řádu proběhne ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 9 – 11 hodin v ředitelně školy.
  2. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly nejdéle 31. 5. 2019 na hlavních vchodových dveřích MŠ Český Dub a na webu školy (www.mscdub.cz). Rozhodnutí o přijetí si osobně vyzvedněte v MŠ dne 5. 6. 2019 od 9 – 11 hod. Ten den dostanete také Evidenční list dítěte k vyplnění a potvrzení pediatrem – podmínka k přijetí do MŠ. Tento evidenční list osobně doručíte ředitelce nebo vedoucí stravování (p. Krejčová) MŠ do 30. 6. 2019. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční poslední týden v srpnu, o přesném termínu budete včas informováni.
  3. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno do 31. 5. 2019 a bude zasláno poštou na doručenku zákonnému zástupci.

    Kontakt do MŠ: 481 120 153