Obsah

Zaměstnanci

Ředitelka školy

Bc. Marcela Sládková

 

Učitelky

Jana Čechová - zástupkyně ředitelky

Mgr. Dagmar Honová

Bc. Lucie Kupcová

Tereza Bujárková

Pavla Černohousová

Lucie Šenberková

Mgr. Adéla Růtová

Petra Bulířová

 

Asistent pedagoga

Alena Honzejková

Veronika Hajdu Vurmová

 

Vedoucí školní jídelny

Ing. Barbora Veselá

Vedoucí kuchařka

Zdeňka Medunová

Kuchařka

Lucie Rybářová

 

Provozní zaměstnankyně

Štěpánka Bulířová

Tereza Heráková

Emílie Valešová