Obsah

Třída Berušek - logopedická třída 

Učitelky: Bc Marcela Sládková, Bc Lucie Kupcová

Asistent pedagoga: Alena Honzejková

Počet dětí: 12

Věková skupina: 3 - 7 let 

Specializovaná třída pro vady řeči 

V naší mateřské škole zajišťujeme výchovu a vzdělání pro děti s řečovými, jazykovými, komunikačními a vývojovými obtížemi, s kapacitou třídy 14 dětí. 

V této třídě vyučují dvě plně kvalifikované učitelky s vysokoškolským vzděláním a pomáhá jedna asistentka pedagoga, též plně kvalifikovaná. Berušková třída s menším počtem dětí  umožňuje učitelkám větší individuální přístup s cílem, aby se dítě stalo samostatným a časem mohlo popřípadě přestoupit do běžné  třídy. Všechny děti mají možnost si společně pohrát při ranním scházení, při kulturních a sportovních aktivitách, při pobytu venku a odpoledne, když se děti rozcházejí domů.

Pro umístění do této třídy je potřeba doporučení školského poradenského zařízení. V této oblasti spolupracujeme s Pedagogico-psychologickou poradnou v Liberci a Speciálně pedagogickým centrem logopedickým a surdopedickým. Kontakty na tato centra naleznete zde:

Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické v Liberci