Obsah

Třída Berušek - logopedická speciální třída 

Učitelky: Bc Marcela Sládková, Bc Lucie Kupcová

Asistent pedagoga: Alena Honzejková

Počet dětí: 11

Věková skupina: 3 - 7 let

 

Logopedická speciální  třída BERUŠKY

V naší mateřské škole máme jednu speciální třídu s kapacitou 14 dětí. Vzdělávají se v ní děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. - 4. stupně. Převážně jsou to děti s narušenou komunikační schopností, děti s poruchami pozornosti a chování, děti s poruchou autistického spektra či kombinovanými vadami.

V této třídě vyučují dvě plně kvalifikované učitelky s vysokoškolským vzděláním a pomáhá jedna asistentka pedagoga, též plně kvalifikovaná. Speciální třída umožňuje dětem individuální přístup s cílem, aby se dítě stalo samostatným a časem i mohlo přestoupit do třídy běžného typu. Děti všech tříd naší mateřské školy se vzájemně potkávají ráno při scházení, při kulturních a společných aktivitách, v době pobytu venku a odpoledne, když se děti rozcházejí domů.

Pro umístění do speciální třídy je potřeba doporučení školského poradenského zařízení. V této oblasti spolupracujeme s Pedagogico-psychologickou poradnou v Liberci a Speciálně pedagogickým centrem logopedickým a surdopedickým. Kontakty na tato centra naleznete zde:

Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické v Liberci