Obsah

 

Výše stravného ve školním roce 2023/2024

 

Děti ve věku do 6 let:

Přesnídávka:                                                                                                          11,- Kč

Oběd:                                                                                                                      25,- Kč

Svačina:                                                                                                                  10,- Kč

Celkem:                                                                                                                  46,- Kč

 

Děti ve věku od 7 let (odklad školní docházky)

Přesnídávka:                                                                                                          12,- Kč

Oběd:                                                                                                                      26,- Kč

Svačina:                                                                                                                  10,- Kč

Celkem:                                                                                                                  48,- Kč

 

 

 

„Školné“ je stanoveno na 500,- Kč měsíčně