Obsah

  Průběh dne

Provoz MŠ  6:30 - 16:30 hodin

 6.30 hodin

 •          otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě
 •          po celý den sebeobslužný pitný režim
 •          děti se rozcházejí do svých tříd
 •          spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru
 •          rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou 
 •      individuální, skupinové, společné činnosti
 •          pohybové aktivity

9.00 hodin

 •          hygiena
 •          průběžná svačina podle potřeb dětí
 •          spontánní hrové a pohybové aktivity dětí  dle jejich volby a výběru
 •          individuální rozvíjení dětí učitelkou v různých oblastech

9.30 hodin

 •          společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a řízené učitelkou
 •          společné přivítání dne v „komunitním kruhu“, vzájemná diskuze, zhodnocení  činností a výběr námětů pro další činnosti

10.00 hodin

 •          odchod na pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9.30 hodin)
 •          pokud není vhodné počasí – pohybové aktivity ve škole

11.30 hodin

 •          společný oběd, hygiena

 12.30 hodin

 •          příprava na odpočinek, čtení pohádky
 •         čas relaxace, klidu a odpočinku, do 14.00 hod.

 14.00 – od 14.30 hodin

 •          společná odpolední svačina
 •          spontánní hrové a pohybové aktivity dětí
 •          individuální rozvíjení dětí učitelkou v různých oblastech
 •          logopedická péče
 •          soustředění dětí v určené třídě či na zahradě a postupný odchod domů

16.30 hodin

 •        uzavření MŠ