Obsah

Průběh dne
Provoz MŠ  6:30 - 16:30 hodin
6.30 - 8.00 hodin
 •          otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě
 •          po celý den sebeobslužný pitný režim
 •          děti se rozcházejí do svých tříd
 •          spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru
 •          individuální, skupinové, společné činnosti nabídnuté učitelkou
8.00 - 9.00 hodin
 •          společné přivítání dne v „komunitním kruhu“
 •          tematické hry, činnosti navazující na týdenní témata
 •          rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 •         individuální, skupinové, společné činnosti
 •          výtvarné, hudební, dramatické a pohybové aktivity
 •          spontánní hrové a pohybové aktivity dětí  dle jejich volby a výběru
 •          individuální rozvíjení dětí učitelkou v různých oblastech
9.00 hodin
 •          hygiena
 •          průběžná svačina podle potřeb dětí       
9.30 hodin
 •          společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a řízené učitelkou
 •          vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti
10.00 hodin
 •          odchod na pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9.30 hodin)
 •          pokud není vhodné počasí – pohybové aktivity ve škole
11.30 hodin
 •          společný oběd, hygiena
12.30 hodin
 •         vyzvedávání dětí po obědě 12:30 - 13:00 hod.
 •         příprava na odpočinek, čtení pohádky
 •         čas relaxace, klidu a odpočinku, do 14.00 hod.
14.00 – od 14.30 hodin
 •          společná odpolední svačina
14.30 - 16:30 hodin
 •          spontánní hrové a pohybové aktivity dětí
 •          individuální rozvíjení dětí učitelkou v různých oblastech
 •          logopedická péče
 •          soustředění dětí v určené třídě či na zahradě a postupný odchod domů
16.30 hodin
 •        uzavření MŠ