Obsah

Distanční vzdělávání v týdnu od 4.-8. 1. 2021

Téma týdne: My tři králové jdeme k Vám...

Omalovánka tři králové

PL

PL

PL

Děti si mohou vytvořit tři krále:

PL

tvoření

Video o tradici tří králů: https://www.youtube.com/watch?v=8zIkcZ52-bo

Písnička My tři králové: https://www.youtube.com/watch?v=hbSHGpMIjn4