Obsah

Co je to distanční vzdělávání?

Distanční vzdělávání přesně definuje § 184a školského zákona. Jednoduše řečeno jde o vzdělávání na dálku, které může mít mnoho podob.

Kdy vzdělávat distančně?

Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí třídy.

Distanční vzdělávání se neposkytuje pokud děti nechodí do MŠ kvůli neštovicím, střevní viróze nebo pokud je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce.

Koho vzdělávat distančně?

Pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Je distanční vzdělávání pro děti povinné?

Ano. Pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude - li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, rodič ho z distančního vzdělávání omluví. 

Jakým způsobem vzdělávat distančně?

Jak má distanční vzdělávání v praxi probíhat zákon neuvádí. Říká pouze, že způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte (emailem, webové stránky školy, osobní předání po telefonické domluvě).