Obsah

 

Mateřská škola Český Dub, příspěvková organizace

Kostelní 4/IV., Český Dub  463 43  tel.481120153, e-mail sladkova@mscdub.cz

 

 

Postup pro vyřizování stížností, oznámení, podnětů:

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád § 175

  1. Přijímá ředitelka mateřské školy každý pracovní den v obvyklé pracovní době.

  2. V nepřítomnosti ředitelky přijímá zástupkyně ředitelky školy.

  3. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní ředitelka školy písemný záznam.

  4. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení.

  5. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn.

  6. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.