Obsah

PLÁNOVANÉ AKCE MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁŘÍ

 

 

 

Oslíčku otřes se – KOLOBĚŽKA

Dopolední akce pro děti – Výstava králíků, holubů a drobného zvířectva 

 

6.9.2023

 

15.9.2023

ŘÍJEN

 

 

Co malí medvědi o podzimu nevědí – KOLOBĚŽKA

Dopolední akce pro děti – Zamykání zahrady

 

2.10.2023

 

 

LISTOPAD

 

 

 

Dopolední akce pro děti – Strašidelný den

Balónková Adélka

Vánoční fotografování

 

 

8.11.2023

 

 

PROSINEC

 

 

 

 

Zpívání předškoláků u vánočního stromečku

Putování za Betlémskou hvězdou – p. Čemusová

Mikuláš a čertovský rej

Oční vyšetření PRIMA VIZUS

Vánoční dílničky

Dárkování

 

3.12.2023

4.12.2023

 

5.12.2023

6. 12. 2023

13.12.2023

14. 12. 2023

LEDEN

 

 

Ježibaba Kolobajzna chce být čistotná - KOLOBĚŽKA

Schůzka učitelů ze ZŠ s rodiči předškoláků

 

18.1.2024

 

 

ÚNOR

 

 

Zlatovláska – Divadélko Šneček

Masopust – předškoláci

Karneval ve všech třídách

 

6.2.2024

12. -13. 2.

 

BŘEZEN

 

 

 

 

Dopolední akce – Návštěva knihovny

O zvědavé jitrnici – KOLOBĚŽKA

Velikonočnídílničky

Návštěva předškoláků v ZŠ

 

4. - 8. 3.

12.2.2024

20. 3. 2024

22. 3. 2024

 

 

DUBEN

 

 

KVĚTEN

Dopolední akce – Návštěva policie

Jarní dračí pohádka – divadlo Rolnička

Den otevřených dveří

Dopolední akce – Odemykání zahrady

 

Námořnická pohádka – KOLOBĚŽKA

Dopolední akce- Návštěva hasičů

Fotografování( děti na tablo a třídní foto)

Naivní divadlo (předškoláci)

Sférické kino

 

 

16.4.2024

17. 4. 2024

7.5.2024

 

 

 

 

 


 

ČERVEN

 

 

 

 

Den Dětí

Výlety tříd

Dopolední akce – Putování pohádkovým lesem

Rozloučení s předškoláky                                      5. 6. 2024

 

 

 

 

 

 

 

Akce budeme podle aktuální nabídky a potřeby doplňovat.

O všech akcích budete vždy informováni na našich webových stránkách i na nástěnkách v prostorách MŠ. Děkujeme