Obsah

PLÁNOVANÉ AKCE MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

ZÁŘÍ    
-  Výstava králíků, holubů a okrasného ptactva   18.9.2020

-  Pohádka „O neposlušných kůzlátkách“ divadlo Koloběžky     22.9.2020

                                                                                                                  

ŘÍJEN   
- dopolední akce pro děti „ Zamykání zahrady“

-  Sférické kino,výběr pohádek dle aktuální nabídky  14.10.2020

-  Pohádka „Co malí medvědi o podzimu nevědí“ divadlo   Koloběžky  20.10.2020

 - Vánoční fotografování

             

 LISTOPAD 
- Pohádka“Trampoty čerta Huberta“ divadlo Koloběžky 10.11.2020 - zrušeno                             

- Zpívání předškoláků u vánočního stromku, neděle 29.11.2020 - zrušeno

 

PROSINEC 
- Pohádka“O veselém Vánočním stromečku“, divadlo  Koloběžky, 1.12.2020

- Mikulášská nadílka   

- Vánoční dílničky (všechny třídy) - zrušeno  

- Vystoupení předškoláků v DD a DPS - zrušeno

-  Vánoční besídka předškoláků - zrušena

- „Putování za vánoční hvězdou“,p. D. Čemusová , bude náhradní termín

 

 LEDEN 
- Pohádky- Budka v poli, Máša a medvěd, Budulínek   Divadlo Šternberk   19.1.2021

- Pohádka „Rodina Palečkovic, aneb jak vyzrát na bacily“, divadlo  Koloběžky 27.1.2021

- Schůzka učitelů ZŠ s rodiči předškoláků

                      

ÚNOR  
- Dopolední akce – Karneval ve školce

- Pohádka“ Cirkus na kolečkách“, divadlo Koloběžky,8.2.2021

- Masopust - předškoláci

                     - Pohádka „Jak Čutlí potkal Brumlu“,divadlo pod Čepicí, 23.2.2021

 

BŘEZEN  
- Pohádka“ Na tom našem dvoře“ divadlo Koloběžky  15.3.2021

- Návštěva městské knihovny

- Velikonoční dílničky

- Návštěva předškoláků v ZŠ

 

DUBEN 
- Dopolední akce „Odemykání zahrady“

- Den Země   23.4.2021

- Návštěva policie

- Pohádka „ Kouzelný hrneček“, divadlo Koloběžky, 27.4.2021

- Dopolední akce „ Slet čarodějnic“    30.4.2021

 

KVĚTEN 
-„Muzikantský rok“ p. D. Čemusová, 6.5.2021

- Oslava Svátku matek

- Vystoupení předškolních dětí v DD a DPS

- Jedeme do Naivního divadla v Liberci(předškoláci)

- Návštěva hasičů

- Fotografování tříd a tablo předškoláků

- Výlety jednotlivých tříd

 

ČERVEN 
- Oslava Dne dětí

- Pohádka“ O princezně Kolobejdě“ divadlo Koloběžky  16.6.2021

- Výlety jednotlivých tříd

                 - Putování pohádkovým lesem – připravené ZŠ

                 - Rozloučení s předškoláky

 


Akce budeme podle aktuální nabídky a potřeby doplňovat, popřípadě rušit vzhledem k situaci covid-19.

O všech akcích budete vždy informováni na našich webových stránkách i na nástěnkách v prostorách MŠ.               

 

Děkujeme