Obsah

Kritéria pro přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Český Dub, příspěvková organizace, na školní rok 2020/2021.

 

 

            K předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Český Dub jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve městě Český Dub a obcích, které jsou ve správě města Český Dub: Bohumileč, Hoření Starý Dub, Kněžičky, Libíč, Loukovičky, Malý Dub, Modlibohov, Smržov, Sobákov, Sobotice, Starý Dub.

            Školský obvod Mateřské školy Český Dub, příspěvková organizace tvoří území města Český Dub a výše uvedené obce, které jsou ve správě města (dále jen území města Český Dub).

            Ředitelka Mateřské školy Český Dub (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území školského obvodu spádové mateřské školy (území města Český Dub), povinné předškolní vzdělávání.

 

  1. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku 3let s trvalým pobytem na území školského obvodu spádové mateřské školy (území města Český Dub).

 

  1. Dítě, které k 31. 3. 2021 dovrší věku 3let s trvalým pobytem na území školského obvodu spádové mateřské školy (území města Český Dub).  

 

  1. Dítě, které k 31. 3. 2021 dovrší věku 3let z obcí, které uzavřely s městem Český Dub dohodu o výši příspěvku na provoz MŠ (Proseč pod Ještědem, Všelibice, Cetenov, Bílá).

 

V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty od věkově starších.  

 

Samostatné kritérium

Speciální třída – Dítě, které k 31.12.2020 dovrší věku 3let s trvalým pobytem na území školského obvodu spádové mateřské školy (území města Český Dub) a zákonný zástupce žádá o přijetí dítěte do speciální třídy se speciálními vzdělávacími potřebami a má doporučení Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny.                                                                                              

 

 

 

 

 

     Bc. Marcela Sládková

                                                                                                                          ředitelka školy