Obsah

Zaměstnanci

Ředitelka školy

Bc. Marcela Sládková

 

Učitelky

Jana Čechová - zástupkyně ředitelky

Bc. Martina Fischová

Mgr. Dagmar Honová

Bc. Lucie Kupcová

Bc. Dana Vaňková

Pavla Černohousová

Lucie Šenberková

 

Asistent pedagoga

Romana Boháčková

Alena Honzejková

 

Vedoucí školní jídelny

Eva Krejčová

Vedoucí kuchařka

Zdeňka Medunová

Kuchařka

Lucie Rybářová

 

Provozní zaměstnankyně

Jaroslava Pluhařová

Tereza Heráková

Emílie Valešová