Obsah

PLÁNOVANÉ AKCE MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

ZÁŘÍ             - Pohádka „Muzikantský rok“ p. Dagmar Čemusová    13.9.2018

                       - Výstava králíků, holubů a okrasného ptactva    14.9.2018  

                       - Návštěva Podještědského muzea  25.9.2018

 

ŘÍJEN                   - „Houbařská pohádka“ divadlo Koloběžky  9.10.2018              

                               - Vánoční fotografování     23.10.2018

                               - Dopolední akce „Zamykání zahrady“ 26.10.2018

                               - Začíná plavecký kurz FitKids            

 

LISTOPAD          - Začíná Sportovní školička 5.11.2018 (7lekcí- každé pondělí)

                               - Sférické kino, filmové pohádky pod kopulí  8.11.2018

                               - Schůzka učitelů ZŠ s rodiči předškoláků

 

PROSINEC          - Zpívání předškoláků u vánočního stromu 2.12.2018

                               - Mikulášská nadílka 5.12.2018                                                                 

                               - Vánoční dílničky (všechny třídy) 6.12.2018

                               - „Popletená zimní pohádka“ divadlo Koloběžky  11.12.2018

                               - Vystoupení předškolních dětí v DD a DPS

                               - Vánoční besídka předškoláků 19.12.2018 - třída Kytiček

 

LEDEN                  - Pohádka „O ptačím sněmu“ p. Dagmar Čemusová 10.1.2019

                                - Začíná lyžařský kurz FitKids

 

ÚNOR                    - Karneval ve školce – dopolední akce    

                                - Masopustní průvod městem

                                - „O porouchaném robotovi“ divadlo Koloběžky 12.2.2019

 

BŘEZEN                - „Karneval zvířat“ p. Dagmar Čemusová 14.3.2019  

                                - Návštěva Městské knihovny

                                - Velikonoční dílničky                                                          

                                - Dopolední akce „Odemykání zahrady“

                                - Návštěva předškoláků v ZŠ

 

DUBEN                  - „Barevná pohádka“ divadlo Koloběžky    10.4.2019                 

                                - Den Země

                                - Návštěva Policie ČR, Český Dub

                                - Dopolední akce „Slet čarodějnic“

 

KVĚTEN               - Oslava svátku Den matek

                                - Vystoupení dětí v DD a DPS

                                - Jedeme do divadla – Naivní divadlo Liberec

                                - Návštěva u hasičů

                                - Začíná cyklistický kurz FitKids

 

ČERVEN              - Oslava svátku Dne dětí

                               - „Hola, hola, škola volá“ divadlo Koloběžky 6.6.2019

                               - Třídní výlety

                               - „Putování pohádkovým lesem“ připravené ZŠ

                               - Rozloučení s předškoláky

 

Akce budeme podle aktuální nabídky a potřeby doplňovat.

O všech akcích budete vždy informováni na našich webových stránkách i na nástěnkách v prostorách MŠ.                  

Děkujeme