Obsah

Zprávy

Prázdninový provoz

Žádáme rodiče dětí, které nebudou o prázdninách docházet do MŠ, aby si vyzvedli věci ze šatny do 30. června 2020. Dětem, které budou do MŠ o prázdninách docházet, přineste do 30. června podepsanou igelitku se jménem dítěte.
Děkujeme. celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

AHOJ ŠKOLKO.....

Milí rodiče a sourozenci PŘEDŠKOLÁKŮ,
i přes ztížené epidemiologické podmínky Vás zveme na malé rozloučení s budoucími školáky v pondělí 29. června 2020 od 15:00 hodin na školní zahradě. Snad nám bude přát počasí.
Těšíme se na setkání! celý text

ostatní | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Školné za předškolní vzdělávání

Výše školného za předškolní vzdělávání je od 1. září 2020 stanovena na částku 500,- Kč/měsíc. Upravte si proto od měsíce září 2020 trvalý příkaz.
Děkujeme. celý text

ostatní | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Provozní doba mateřské školy

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým a bezpečnostním opatřením pro zabezpečení provozu MŠ a po dohodě se zřizovatelem bude provoz od 7:00 do 16:00 hodin nastaven do konce školního roku 2019/2020, tj. do 31.8.2020.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí do Mateřské školy Český Dub pro školní rok 2020/2021 najdete v položce "O škole", v podpoložce "Zápis". celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Důležité! Hygienická a bezpečnostní opatření pro zabezpečení provozu MŠ

Vážení rodiče, v položce "O škole" najdete podpoložku Hygienická opatření, se kterými se před vstupem do mateřské školy důkladně seznamte.
Děkujeme a těšíme se!
Kolektiv MŠ Český Dub celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Čestné prohlášení nutné pro opětovný nástup do MŠ

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění vyplněné a podepsané zákonným zástupcem předáte při nástupu dítěte do MŠ. Formulář najdete v položce "O škole". celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Dezinfekce školky

Ve čtvrtek 7.5.2020 provede firma celkovou dezinfekci všech prostor mateřské školy. Děkujeme zřizovateli. celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnovení provozu mateřské školy od pondělí 11.5.2020

Vážení a milí rodiče,
v úterý 5.5.2020 Rada města schválila obnovení provozu mateřské školy od pondělí 11.5.2020 v provozních hodinách od 7:00 do 16:00 hodin. Prosíme rodiče, kteří mohou, ať ponechají ještě děti doma, alespoň do 25.5.2020 z důvodu personálního zabezpečení. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozdrav z mateřské školy

Kolektiv mateřské školy zdraví všechny rodiče a děti z naší mateřské školky. Posíláme náměty činností nejen pro "předškoláky" s povinnou školní docházkou, které najdete v položce "Informace pro rodiče" v podpoložce "Náměty činností" s dalšími podpoložkami.
Těšíme se na shledání! celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Školné - přerušený provoz a o prázdninách

Vzhledem k přerušenému provozu MŠ bude školné upraveno pro jednotlivé měsíce (tak jako červenec, srpen). Na měsíc březen 2020 je stanoveno na 164,-Kč, na měsíc duben - provoz přerušen - 0,- Kč, měsíc květen - provoz obnoven - plné školné, červen - plné školné, červenec - 226,- Kč, srpen - 305,- Kč. V případě, že rodič omluví dítě na celé prázdniny, je možná dohoda s MŠ, že školné bude 0,- Kč.
Zálohy plaťte tak, jak je máte nastaveny, nebo můžete platby přerušit (platí i pro stravné), ale po znovuotevření MŠ je nutné platbu opět nastavit. Rozdíl Vám bude převeden do stravného a po ukončení školního roku (září 2020) vše vyúčtováno a vráceno jako přeplatek. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Základní opatření k ochraně před šířícím se koronavirem.

věnujte prosím pozornost následujícím sdělením a stáhněte si letáky níže na této stránce.
celý text

ostatní | 5. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Algoritmy postupu vyšetření - COVID19

Organizace ošetření, činnosti KHS, laboratorního vyšetření a předávání informací u pacientů s možnou infekcí COVID-19 celý text

ostatní | 5. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Provoz Mateřské školy Český Dub bude se souhlasem zřizovatele přerušen v období letních prázdnin od 20. července do 9. srpna 2020. celý text

ostatní | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Telefonní číslo do MŠ

Stávající kontakt: 481 120 153
Další kontakt:722 914 050
Pro komunikaci s mateřskou školou můžete nyní využívat i nového telefonního čísla. celý text

ostatní | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu